Utwory Jacka Kaczmarskiego inspirowane malarstwem, rysunkiem, grafiką i rzeźbą (ekfrazy). Część druga: sekcja zagraniczna.

W drugiej części przeglądu dzieł plastycznych, które stały się inspiracją do wierszy i piosenek Jacka Kaczmarskiego, pochylamy się nad artystami zagranicznymi (zobacz również: Inspiracje plastyczne Jacka Kaczmarskiego – sekcja polska).

W przypadku utworów inspirowanych dziełami więcej niż jednego artysty (np. Siedem grzechów głównych – inspirowane grafiką Albrechta Dürera i obrazem Albrechta Altdorfera) ten sam utwór wymieniany jest wielokrotnie. W przypadku nieścisłości lub braków prosimy o sygnał w komentarzach – artykuł będzie rozbudowywany i poprawiany na podstawie uwag.

Andrea Mantegna (1431–1506) – włoski malarz i rytownik znany z kreatywnego podejścia do perspektywy. Prekursor miedziorytu, autor fresków i obrazów.

Albrecht Altdorfer (~1480–1538) – niemiecki malarz, grafik i architekt. Twórca krajobrazów i scen bitewnych, w tym „Bitwy Aleksandra Wielkiego pod Issos”.

Albrecht Dürer (1471–1528) – niemiecki malarz i rysownik. Uważany za najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego renesansu; rozwinął techniki drzeworytu i miedziorytu. Teoretyk sztuki i autor traktatu o konstrukcji miejskich fortyfikacji.

Caravaggio (1571–1610) – włoski malarz. Prekursor baroku i mistrz światłocienia.

Diego Velázquez (1599–1660) – hiszpański malarz. Przedstawiciel baroku, nadworny malarz króla Filipa IV.

Édouard Manet (1832–1883) – francuski malarz, prekursor impresjonizmu. Naukę malarstwa rozpoczął późno, po nieudanych próbach podjęcia studiów prawniczych i wojskowych. Rozgłos przyniosło mu płótno „Śniadanie na trawie”, które gorszyło co bardziej pruderyjnych przedstawicieli paryskiej publiki wyzywającą nagością.

Edvard Munch (1863–1944) – norweski malarz i grafik. Studiował w Paryżu, przez wiele lat pracował w Niemczech. W twórczości podejmował temat obsesji, chorób psychicznych i strachu przed śmiercią.

Francisco Goya (1746–1828) – hiszpański malarz i grafik okresu romantyzmu, nadworny malarz królów hiszpańskich z dynastii Burbonów. W dziełach, które tworzył na przestrzeni 70 lat, odbijają się kolejne epoki i nurty sztuki, a także przeobrażenia polityczne i społeczne w Hiszpanii. W 1792 w wyniku poważnej choroby stracił słuch.

Frans Hals (~1582–1666) – niderlandzki malarz barokowy. Jeden z najwybitniejszych portrecistów malarstwa europejskiego; tworzył portrety indywidualne i grupowe.

Hans Holbein (młodszy) (~1497–1543) – niemiecki malarz, rysownik i grafik okresu renesansu; portrecista. Jego najsłynniejszym dziełem jest portret „Ambasadorowie”.

Hieronim Bosch (~1450 - 1516) – niderlandzki malarz i rysownik przełomu gotyku i renesansu. Powtarzającym się motywem w jego pełnej symboli twórczości jest grzeszność człowieka.

Jan Vermeer van Delft (1632–1675) – niderlandzki malarz barokowy. Tworzył głównie sceny rodzajowe przedstawiające życie współczesnych mu mieszczan holenderskich.

  • Czytająca list [wiersz nieumuzyczniony przez autora]
  • List miłosny [wiersz nieumuzyczniony przez autora]
  • Alegoria malarstwa [wiersz nieumuzyczniony przez autora]
  • Kobieta trzymająca wagę (ok. 1664) [wiersz nieumuzyczniony przez autora]

Michał Anioł (1475–1564) – włoski renesansowy malarz, rzeźbiarz i architekt. Jeden z najznamienitszych przedstawicieli epoki odrodzenia, autor fresków w kaplicy sykstyńskiej i rzeźby „Dawid”.

Pablo Picasso (1881–1973) – hiszpański malarz, rzeźbiarz i grafik, współtwórca kubizmu. Przez wiele lat mieszkał i tworzył w Paryżu. Autor słynnej „Guerniki” – obrazu poświęconego zbombardowaniu miasta Guernica w czasie hiszpańskiej wojny domowej.

  • Nokturn z niespodzianką [wiersz nieumuzyczniony przez autora]

Paul Klee (1879–1940) – malarz szwajcarsko-niemiecki. Tworzył w nurtach ekspresjonizmu, surrealizmu i kubizmu.

  • Książę [wiersz nieumuzyczniony przez autora]

Pawieł Andriejewicz Fiedotow (1815–1852) – rosyjski malarz, syn oficera armii rosyjskiej.

Pieter Bruegel (starszy) (~1525–1569) – malarz niderlandzki epoki renesansu. Autor spektakularnych pejzaży i scen rodzajowych, często komentujących współczesne mu społeczeństwo holenderskie.

Rembrandt (1606–1669) – niderlandzki malarz barokowy i najsłynniejszy malarz holenderski. Operował szerokim zakresem styli i podejmował różnorodne tematy, tworząc portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, historyczne, biblijne i mitologiczne.

Salvador Dalí (1904–1989) – hiszpański i kataloński malarz surrealista.

  • Dali [wiersz nieumuzyczniony przez autora]

Tycjan, właśc. Tiziano Vecelli (~1489–1576) – włoski malarz renesansowy.

  • Wytworna wenecka kurtyzana chwali Portret Pietra Aretina pędzla Tycjana [wiersz nieumuzyczniony przez autora]

Willem Claesz Heda (1594–1680) − holenderski malarz. Tworzył martwe natury, często przedstawiające stół zastawiony do późnego śniadania. Dziś nazwalibyśmy go być może malarzem brunchów.