Piosenki

Próba zebrania w jednym miejscu wysokiej jakości opracowań; ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wcześniej niedostępnych lub rozrzuconych w różnych miejscach Internetu i prywatnych zbiorach.

Mój rynsztok, mieszczańskie porządki mam gdzieś
Te mordy obłudne i puste - pal sześć
Wysyłam pijane toasty na świat
I za tych popijam, co we mnie od lat Paweł Wójcik – Toasty

Astrolog


Sowie źrenice, jak czarne księżyce a F
W ognistych pierścieniach wysyłam w mgławice d6 a E
Trwożliwych szelestów mysiego protestu F d6
Przed życiem, a
Któremu na imię bezkresny jest przestwór. a E a
W spazmach i splotach najlichsza istota a F
Wypełnia swój los parabolą żywota d6 a E
I gasnąc przepada wśród świateł miriadów - F d6
Maskota a
Potęgi, co Stwórcą nazywa się Ładu. a E a
Chaos nade mną i chaos pode mną a F
Dla wszystkich prócz mnie jest mozaiką tajemną d6 a E
Ukrytych zamiarów, przeznaczeń i czarów F d6
Gdy ciemność a
Pochłania jednako i plebs i Cezarów. a E a
Widzę człowieka, jak cały w wypiekach a F
Powiada: nam mądrym się trzymać z daleka, d6 a E
Bo w czasach przejściowych kto przysiąc gotowy F d6
Co czeka a
Strażników wartości, cnót ponadczasowych? a E a
Lub słyszę chłystka, co na to się ciska: a F
My mądrzy wszystkiemu przypatrzmy się z bliska; d6 a E
Wszak w czasach chaosu zwykł żądać lud stosów, F d6
A iskra a
Mądrości odmieni być może bieg losu. a E a
Idę więc do nich i mówię, że czas a F
Jest zawsze przejściowy, a chaos jest w was! d6 a E
I za to sądzili - i za to spalili. F d6
Stos zgasł... a E
Dokładnie w od zawsze pisanej mi chwili. a F a F a F

Dodane 18.08.2015 przez jakubkwa

Nagranie

Faust

Utwór inspirowany jest grafiką holenderskiego, barokowego malarza Rembrandta van Rijn pt. "Faust", znaną też pod tytułem: "Uczony w swojej pracowni". Akwaforta powstała w 1652 roku.

Enigmatyczne dzieło przedstawia uczonego w podeszłym wieku, zapatrzonego w świetlisty dysk, który pojawił się na okiennicy jego pracowni. W dziwnym zjawisku można dostrzec tarczę z literami, a także dłoń, która wskazuje na lustro. Portrety naukowców były częstym motywem XVII-wiecznego holenderskiego malarstwa. Grafika Rembrandta stała się m. in. inspiracją dla obrazu Vermeera "Astronom".

Symbolika "Fausta" od ponad 350 lat wzbudza liczne kontrowersje i dyskusje. Część badaczy wskazuje na to, że scena jest alegorią wiary - nieczytelne anagramy mają przypominać alchemikowi, że wiedza ludzka jest ograniczona, a o jasności i doskonałości boskiej mądrości, ma świadczyć zapisany na dysku skrót "INRI" - pierwotnie umieszczony przez Piłata na krzyżu Chrystusa, oznaczający po łacinie: Jezus Nazarejczyk Król Żydów.

Inni badacze skojarzyli bohatera dzieła z postacią historyczną - Johannem Georgem Faustem - żyjącym na przełomie XVI i XVII wieku magiem i astrologiem, który według legendy sprzedał duszę diabłu. Teorię sugerującą, że malarz inspirował się postacią średniowiecznego alchemika przy tworzeniu swej grafiki potwierdza fakt, iż holenderska wersja sztuki "Faust" Christophera Marlowe’a była wystawiana ok. 1650 roku w Amsterdamie i wydaje się bardzo przekonywujące, że Rembrandt mógł zainspirować się tym przedstawieniem. Powiązanie nienazwanej przez autora grafiki z postacią legendarnego doktora przypieczętowało umieszczenie akwaforty na karcie tytułowej fragmentu wydanego w 1790 roku, "Fausta" Goethego.


Dodane 01.05.2019 przez Pan_Kmicic4

Nuty

comments powered by Disqus