Piosenki

Próba zebrania w jednym miejscu wysokiej jakości opracowań; ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wcześniej niedostępnych lub rozrzuconych w różnych miejscach Internetu i prywatnych zbiorach.

Mój rynsztok, mieszczańskie porządki mam gdzieś
Te mordy obłudne i puste - pal sześć
Wysyłam pijane toasty na świat
I za tych popijam, co we mnie od lat Paweł Wójcik – Toasty

Kniazia Jaremy nawrócenie

Tekst: Jacek Kaczmarski

Muzyka: Jacek Kaczmarski

Wykonanie: Jacek Kaczmarski , Zbigniew Łapiński

Kapodaster: III


Drży ze strachu czerń kozacza H e H e
Dęba stają osełedce H e D
Kniaź Jarema się nawraca G D G D
Prawosławnej wiary nie chce a H e
Złe przeczucie piersi dusi H a H a H
Chłopom - Popy i Ikony a H
A on - Pan udzielny Rusi C D G C G
Księstwo zbliża do Korony a H e
Lat dwadzieścia duch w nim drzemał a
Aż go rzymski Krzyż oświecił F C
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema e a
Straszny będzie dla swych dzieci C D e
Jęczą głośno ruskie pany H e H e
- Zajrzyj w duszę swą, Władyko! H e D
Wszak oddajesz wszystko za nic G D G D
I nas gubisz polityką! a H e
Oczywista próśb daremność H a H a H
Kniaź noc całą leżał krzyżem a H
- Kto mnie kocha pójdzie ze mną C D G C G
Lub na palik go naniżę! a H e
Lat dwadzieścia duch w nim drzemał a
Aż go rzymski Krzyż oświecił F C
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema e a
Bogu krwawą Ruś poleci C D e
- Nie dostaniesz się w pokorze H e H e
Na królewskie przedpokoje H e D
Stanie w ogniu Zaporoże G D G D
Pójdzie w dym dziedzictwo twoje! a H e
- Przed dziedzictwem chcę ojczyzny H a H a H
Przed ojczyzną chcę zbawienia a H
Niech za chrystusowe blizny C D G C G
Idą w ogień pokolenia! a H e
Lat dwadzieścia duch w nim drzemał a
Aż go rzymski Krzyż oświecił F C
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema e a
Dusz żarłoczny żar roznieci C D e
- Krew dla ciebie, nie zaszczyty! H e H e
Wzgarda dla ruskiego księcia! H e D
My dla Rzeczypospolitej G D G D
Jak paznokcie do przycięcia! a H e
- Zechce przyciąć, to się sparzy H a H a H
Bo ja krzyżem się zasłonię a H
Doczekają koroniarze C D G C G
Wiśniowieckich na swym tronie! a H e
Ku serc pokrzepieniu temat a
Leży w krypcie szkłem przykryty F C
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema e a
Ojciec dzieci na pal wbitych C D e
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema e a
Neofita, bo polityk C D e

Dodane 03.06.2011 przez DX

Nagranie

Jeremi Wiśniowiecki - neofita, bo polityk?

Piosenka w dość luźny i stronniczy sposób odnosi się do życiorysu XVII-wiecznego księcia i wojewody ruskiego - Jeremiego Wiśniowieckiego, postaci znanej przede wszystkim jako ojciec króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego, jak i bohater "Ogniem i mieczem" - pierwszej części Trylogii spod pióra Henryka Sienkiewicza.

Wiśniowiecki przyszedł na świat w 1612 roku. Osierocony, w wieku siedmiu lat trafił pod opiekę swojego stryja Konstantego, który kilka lat później wysłał młodzieńca w podróż po Europie, gdzie młody Jarema zyskał pierwsze doświadczenie wojskowe. Po powrocie do kraju uczestniczył w wielu wojnach i kampaniach m. in. w wojnie smoleńskiej (1633–1634) i tłumieniu powstania kozackiego Dymitra Huni (1637–1638). Jednocześnie rozwijał i zasiedlał swoje odziedziczone dobra ziemskie na terenach Ukrainy, które w szczytowym momencie objęły 18 tys. km kwadratowych. Niewątpliwie największą sławę przyniósł mu udział w tłumieniu powstania Chmielnickiego (1648-1651), co zostało opisane przez Sienkiewicza na kartach jego powieści. Kniaź Jarema nie doczekał jednak końca buntu Kozaków, ponieważ zmarł nagle w 1651 roku, w wieku 39 lat w Pawołoczy, prawdopodobnie w wyniku epidemii. Księcia pochowano w krypcie klasztoru na Świętym Krzyżu.

Latami wokół Jaremy narosło wiele mitów, legend i kontrowersji. Oprócz rzekomego okrucieństwa i bezwzględności z jaką traktował kozaków, zarzucano mu również zmianę wiary ze względu na wyrachowanie i chęć uzyskania korzyści politycznych. Cały utwór Kaczmarskiego opiera się na tym domniemaniu dającym podstawę według słów autora do: wytłumaczenia współczesnych kontekstów i zależności religii od polityki. Czy więc prawdą jest, że książę Wiśniowiecki przechrzcił się z powodu pragmatyzmu i chłodnej kalkulacji? Absolutnie nie.

Kniaź Jarema wychowywał się w rodzinie, która choć pochodziła z terenów litewskich, osiedliła się na Ukrainie i przyjęła wyznawane tam prawosławie, a także posługiwała się długi czas językiem staroruskim. Kuzyn księcia - Piotr Mohyła - był archimandrytą Ławry Pieczerskiej, co pokazuje silne związki rodu Wiśniowieckiego z Cerkwią. Jednakże opieka sprawowana przez wuja - będącego spolonizowanym katolikiem, a także edukacja u jezuitów stopniowo odwodziły Jaremę od prawosławia, na rzecz katolicyzmu. Decyzję o chrzcie rzymskim Wiśniowiecki podjął w wieku 20 lat, w 1632 roku. Wszystko wskazuje, że Jarema przechrzcił się nie z pobudek karierowiczowskich, lecz z przekonania. Prawosławna szlachta nie była w tym czasie w żaden sposób dyskryminowana, czego przykładem jest znany skądinąd z "Ogniem i mieczem", wojewoda Adam Kisiel - zagorzały wyznawca prawosławia. Przynależność do Cerkwi w żadnym stopniu nie wpływała na karierę polityczną, więc Jarema neofitą nie był - na zmianę religii wpłynęły w jego przypadku długotrwałe przebywanie wśród katolików i prawdopodobnie odejście od prawosławia niedaleko z nim spokrewnionej rodziny Zbaraskich. Mimo zmiany wyznania Jeremi Wiśniowiecki nie prześladował swej dawnej wiary, nakazał m.in. otoczyć opieką cerkiew w rodzinnym zamku, w której pochowani byli jego rodzice.

Znamienną ciekawostką wydaje się fakt, że fundując monaster mharski, matka Jaremy, Raina z Mohyłów Wiśniowiecka zawarła w akcie fundacyjnym następującą klątwę:"a ktoby tę fundację w przyszłości naruszać i kasować miał, albo na starożytną błahoczestywą wschodnią prawosławną wiarę następował i odmieniał - tedy niech będzie nad nim klątwa!". Niektórzy tą klątwą starają się tłumaczyć tajemnicze zgony dwóch ostatnich Wiśniowieckich z linii królewskiej i brak pamiątek po Jaremie.

Zobacz również inne piosenki Jacka Kaczmarskiego inspirowane Trylogią Sienkiewicza:


Dodane 25.04.2019 przez Pan_Kmicic4

Nuty

comments powered by Disqus