Piosenki

Próba zebrania w jednym miejscu wysokiej jakości opracowań; ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wcześniej niedostępnych lub rozrzuconych w różnych miejscach Internetu i prywatnych zbiorach.

Mój rynsztok, mieszczańskie porządki mam gdzieś
Te mordy obłudne i puste - pal sześć
Wysyłam pijane toasty na świat
I za tych popijam, co we mnie od lat Paweł Wójcik – Toasty

Rokosz


– Dosyć mamy tego, co było, d B d
– Panowie szlachta! W górę czuby B d
– Nie da dobrocią się – to siłą C
Strzec przed hetmanem praw swych zguby! B A7
– Furda podpisy i układy! d B d
– Kłamie inkaust, krew jest szczera! B d
– Układ, by powód był do zdrady, Dis d
Podpis jest, by się go wypierać! E A7
– Dalej na Zamek! d C
– Dalej! Dalej! d g
– Precz z hetmanem! d B
– Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! d/A A7 d
– Dalej na Zamek! d C
– Dalej! Dalej! F g
– Precz z hetmanem! d B
– Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! E A7
Niech z czeluści piekieł bestie d g d
Wyciągają ku nam szpony; d g d
Hufce bronią nas niebieskie, F g
Świetliste bastiony. d/A a d
Niech diabelskim wynalazkom d g d
Bije ciemny świat pokłony, d g d
Nas czekają z bożą łaską F g
Niedoczesne trony d/A a d
– Dosyć mamy tego co jest! d B d
– Panowie szlachta! Do pałaszy! B d
– Starczy po gardle ostrza gest C
A kundel kanclerz się wystraszy! B A7
– Furda odezwy, sądy, pozwy, d B d
– Łżą płaczki, żeśmy rokoszanie! B d
– Ich matactw my ofiarne kozły Dis d
Padnie kraj, jeśli nas nie stanie! E A7
– Dalej na wieżę! d C
– Dalej! Dalej! d g
– Precz z kanclerzem! d B
– Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! d/A A7 d
– Dalej na wieżę! d C
– Dalej! Dalej! F g
– Precz z kanclerzem! d B
– Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! E A7
Niech z czeluści piekieł bestie d g d
Wyciągają ku nam szpony; d g d
Hufce bronią nas niebieskie, F g
Świetliste bastiony. d/A a d
Niech diabelskim wynalazkom d g d
Bije ciemny świat pokłony, d g d
Nas czekają z bożą łaską F g
Niedoczesne trony d/A a d
– Dosyć mamy tego, co będzie! d B d
– Panowie szlachta! Po buławy! B d
– Niech jeden z nas na tronie siędzie C
I weźmie w ręce nasze sprawy! B A7
– Uniesiem razem władzy ciężar d B d
W zamian ojczyzny skarbiąc miłość! B d
Wiedział nasz pradziad jak zwyciężać, Dis d
Niech zatem będzie tak, jak było! E A7
– Dalej na szańce! d C
– Dalej! Dalej! d g
– Precz z pomazańcem! d B
– Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! d/A A7 d
– Dalej na szańce! d C
– Dalej! Dalej! F g
– Precz z pomazańcem! d B
– Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! E A7
Niech nam obce chwalą wzory d g d
Niemce, Szwedy, Angielczyki – d g d
Nie nauczą nas pokory F g
Czarcie ich praktyki! d/A a d
Niechaj słucha się litery d g d
Kto się nie ma za człowieka, d g d
Nas za wiarę w zapał szczery F g
Wiekuistość czeka d/A a d

Dodane 21.07.2018 przez Pan_Kmicic4

Nagranie

Nuty

comments powered by Disqus