Piosenki

Próba zebrania w jednym miejscu wysokiej jakości opracowań; ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wcześniej niedostępnych lub rozrzuconych w różnych miejscach Internetu i prywatnych zbiorach.

Mój rynsztok, mieszczańskie porządki mam gdzieś
Te mordy obłudne i puste - pal sześć
Wysyłam pijane toasty na świat
I za tych popijam, co we mnie od lat Paweł Wójcik – Toasty

Limeryki o narodach

Tekst: Jacek Kaczmarski

Muzyka: Jacek Kaczmarski

Wykonanie: Jacek Kaczmarski

Kapodaster: III


Był Anglik, co przyjaźń nawiązał z Hindusem a
Z najczystszej sympatii, a nie pod przymusem. G
Do dzisiaj by trwała F
Ta przyjaźń wspaniała, E
Lecz Hindus nieświeży dał mu ser. a E7 a
Pretensje mieć trudno do tego Anglika, a
Gdy druh w narodowej go dumie dotyka. G
Więc wzgardził pariasem F
I przyjaźń swą z czasem E
Położył u stóp – Irlandczyka. a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Raz Francuz sąsiada miał, co był z Somalii, a
W Tuluzie mieszkali i pastis pijali. G
Lecz wnet się przekonał F
Potomek Dantona E
Że druh jego łeb ma ze stali. a E7 a
Nie mieli pretensji koledzy Francuza, a
Że przepić nie umiał czarnego łobuza. G
Lecz rzekli: Mon ami, F
Jak pić chcesz – to z nami! E
Bo nie dla przybłędów Tuluza! a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Raz Chińczyk w Japonce się tak zauroczył, a
Że wizje małżeństwa był przed nią roztoczył, G
Lecz Kwiat Kraju Wiśni F
Rzekł – ani się mi śni! E
Spójrz w lustro, wszak skośne masz oczy! a E7 a
Cóż z sercem złamanym uczynić na świecie? a
Więc poszedł do wojska i śnił o odwecie. G
Lecz – losu ironio! – F
Brak wojny z Japonią E
Do mnichów więc strzela w Tybecie! a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Sympatię Singalez raz czuł do Tamila, a
Choć wrogość dzieliła ich ludy na Sri-La- G
Nce – dawnym Cejlonie, F
Gdzie nawet są słonie E
W polityce mądre nad wyraz. a E7 a
Lecz słoń Singaleza – Tamilów sympatyk – a
Zwykł noc mu po nocy wykradać granaty, G
I pojął Singalez, F
Że musi, choć z żalem E
Sympatie swe spisać na straty. a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Był też Palestyńczyk, co z Żydem się bratał a
W przyjaźni tej widząc nadzieję dla świata, G
Strzelając do niego F
Powtarzał: Kolego, E
Ta krew nas połączy na lata. a E7 a
Lecz w takiej przyjaźni nie widział Żyd cnoty, a
Bo nie miał ochoty na nowe Golgoty, G
Więc rzekł – przyjacielu, F
My tu, w Izraelu E
Nie mamy dla ciebie roboty! a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Libijczyk, choć żony miał trzy, muzułmanki, a
Czadyjkę sprowadził do swojej lepianki G
I rzekł: Dla przykładu F
Dam ja z tobą czadu – E
I brał ją – wieczory i ranki. a E7 a
Choć miłość przeszkody pokonać potrafi – a
Nie zebrał za czyn swój Libijczyk ów braw i G
Dla dobra socjali- F
Zmu ją mu zabrali E
Ci, których wychował Kadafi. a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Bez tchu w herbaciarni wypiwszy pięć herbat a
Albańczyk zapałał miłością do Serba, G
Lecz Serb, po Śliwowi- F
Cy – Albańczykowi E
Na zębach wypisał swój herbarz. a E7 a
Szczerbaty Albańczyk – to pół Albańczyka, a
Niejeden polityk się na tym potyka, G
Choć jęczy duch Tity, F
Że zbędny polityk, E
Gdzie trzeba dentysty – praktyka. a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Na Cyprze był Turek, co druha miał – Greka, a
Obydwu zabrała rodzima bezpieka. G
Przy więźniów wymianie F
Spotkali się w bramie – E
Bez słowa minęli – człek człeka. a E7 a
Wnet Greczyn u Turków, u Greków zaś Turek a
O jednej godzinie stanęli pod murek. G
W czas potem niedługi F
Nad jednym i drugim E
Piaszczysty się wznosił pagórek. a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Rosjanin był, który – nie jego to wina – a
Za brata uważał pewnego Gruzina. G
Czas drużby był krótki, F
Bo ów nie pił wódki, E
Rosjanin nie pijał zaś wina. a E7 a
Napisał na niego gdzie trzeba więc donos a
I łzę nad przyjaźnią utoczył wzmocnioną. G
W obozie zaś Gruzin F
Odsiedział lat tuzin, E
Lecz przecież go w końcu zwolniono! a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Ci wszyscy o których tak długo tu mendzę a
Co dzień się widują na forum OeNZet G
I skarżą się wzajem F
Na ludy i kraje, E
Nie skarżąc się jednak na nędzę. a E7 a
Bo mają do siebie już to kuluary a
Gdzie naród z narodem się chwyta za bary, G
Że nie o to chodzi, F
Kto komu gdzie szkodzi, E
Lecz o to – po ile dolary. a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Był Polak-patriota, co przy wódki skrzynce a
Zawierał przyjaźni pakt z Ukraińcem. G
Od słowa do słowa F
Dotarli do Lwowa E
Ścierając się jak dwa odyńce. a E7 a
Gdy bić się skończyli, trafili za kraty a
Podarłszy w pamięci doniosłe traktaty: G
Bo gdy przyjdzie czas – F
Wy nas, a my was! E
Po brzuchach! – i: budem rezaty! a E7 a
Narody, narody! Po diabła narody d
Stojące na drodze do szczęścia i zgody? a
Historia nam daje dobitne dowody: E7
Pragniecie pokoju? – Usuńcie przeszkody – a A7
Narody, narody, narody! d E7 a
Ach gdybyż narodów na świecie nie było, d
Jak nam by się wtedy szczęśliwie tu żyło! a
Dla dobra człowieka, dla szczęścia ludzkości E7
Złączonej w potężnym uścisku miłości, a A7
Aż z trzaskiem pękałyby kości. d E7 a

Dodane 18.09.2017 przez DX

Nagranie

Nuty

comments powered by Disqus