Blog

Nowości na stronie: nowe materiały i zmiany techniczne.

Co tam widać w perspektywie? Jacek Kleyff – O pierwszym skrzypku

Zbiórka na koszty prowadzenia strony w roku 2023

Drodzy sympatycy Piosenki z tekstem! Rozpoczynamy zbiórkę na koszty prowadzenia strony w roku 2023! Zebrane środki pozwolą na opłacenie serwerów oraz domeny, by strona mogła dalej funkcjonować jako witryna niekomercyjna i pozbawiona reklam.

Ile kosztuje utrzymanie strony?

Główną częścią kosztów jest opłata za serwery na platformie Google Cloud Platform. Baza danych wraz z serwerem aplikacji kosztuje około 12–14 euro miesięcznie – w zależności od ruchu na stronie. W roku 2022 opłaty w poszczególnych miesiącach wyniosły: styczeń – 12,26 €, luty: 11,45 €, marzec: 12,41 €, kwiecień: 12,18 €, maj: 13,15 €, czerwiec: 12,58 €, lipiec: 13,14 €, sierpień: 13,64 €, wrzesień: 13,49 €, październik: 14,41 €, listopad: 13,44 €, grudzień ~13,5 € (szacunkowo). Do tego dochodzi koszt domeny: 29 dolarów amerykańskich rocznie.

Łącznie koszt utrzymania strony w roku 2022 wyniósł 155,65 € za serwery i 27,30 € za domenę (29 dolarów przeliczone na euro), łącznie 182,95 € = 854 zł wg kursu z 27 grudnia 2022.

Ile zbieramy na 2023?

850 zł – zakładamy, że koszty utrzymania strony w roku 2023 będą podobne do tych w roku 2022.

Jak środki będą wydawane i rozliczone?

Po zakończeniu zbiórki środki zostaną wymienione na euro. W roku 2023 środki będą na bieżąco używane do uiszczania miesięcznych opłat za serwery i rocznej opłaty za domenę.

Po zakończeniu roku kalendarzowego (w styczniu 2024) opublikujemy na stronie podsumowanie finansowe roku (faktyczne koszty i bilans pozostałych środków). Ew. nadwyżka/braki przejdą do budżetu na rok kolejny i zostaną wzięte pod uwagę przy następnej zbiórce.

W jaki sposób strona była utrzymywana wcześniej i skąd zmiana?

Do roku 2022 włącznie koszty były opłacane przeze mnie, Przemka Pietrzkiewicza, jednego z założycieli strony. Chciałbym w roku 2023 przejść na bardziej przewidywalny model finansowania strony, który pozwoliłby jej działać, nawet gdyby kiedyś mnie zabrakło (nigdzie się nie wybieram, ale ars longa, vita brevis).

Gdzie odbędzie się zbiórka?

W serwisie zrzutka.pl pod adresem zrzutka.pl/7yw4bg


Dodany 28.12.2022 przez DX

comments powered by Disqus