Piosenki

Próba zebrania w jednym miejscu wysokiej jakości opracowań; ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wcześniej niedostępnych lub rozrzuconych w różnych miejscach Internetu i prywatnych zbiorach.

Mój rynsztok, mieszczańskie porządki mam gdzieś
Te mordy obłudne i puste - pal sześć
Wysyłam pijane toasty na świat
I za tych popijam, co we mnie od lat Paweł Wójcik – Toasty

Psalm Rodowodowy

Tekst: Jacek Kowalski

Muzyka: Jacek Kowalski

Wykonanie: Jacek Kowalski


Ku powieści tej nakłoń ucha, F C d A d C
Ludu wierny mój, a posłuchaj F C d A d C
I miej wiecznie przed oczami, F C d A
Kimżeś między narodami: A d C F
Patrz tam, gdzie Sarmacja jest żyzna, F B F g d
Tam to była Twoja ojczyzna, d/g d/e d/f d/g d/a g F A7 d
Gdzie przodkowie Twoi śmiali g F A d
Z Rzymianami się ścierali. d C F
Na paiżach Dunaj przebyli, F C d A d C
Tam o złotą wolność walczyli, F C d A d C
A Rzymianom dawszy baty, F C d A
Wędrowali za Karpaty; A d C F
Tutaj wtedy w lasach głębokich F B F g d
Żyły tylko gryfy i smoki, d/g d/e d/f d/g d/a g F A7 d
Krwawym wzrokiem wkoło toczył g F A d
Człowiek z jaszczurczymi oczy. d C F
Zatem przodek Twój złożył zbroję, F C d A d C
Skoro ujrzał dziedzictwo swoje F C d A d C
I szczęśliwy już Sarmata F C d A
Szablę z pługiem chętnie zbratał; A d C F
Zaraz potem ochotnie zniża F B F g d
Kark swój hardy przed znakiem krzyża, d/g d/e d/f d/g d/a g F A7 d
W czym wiadomość jest doniosła, g F A d
Że kobieta krzyż przyniosła. d C F
Potem przyszedł ów wiek żelazny, F C d A d C
Kiedy liczne odparł najazdy, F C d A d C
Minął wiek karmazynowy, F C d A
Kiedy wzięto go w okowy. A d C F
A pobuntowana w okowach, F B F g d
Rozbiegła się dziatwa Lechowa; d/g d/e d/f d/g d/a g F A7 d
Resztę krwawym spiął wędzidłem g F A d
Zdrajca, z azjatyckim bydłem. d C F
Ale jeszcze nie jest pobity F C d A d C
Świetny okręt Rzeczpospolitej; F C d A d C
Czasem we śnie widzę nagle, F C d A
Jak rozwija świetne żagle, A d C F
Hardym dziobem fale rozpruwa, F B F g d
Liczna, bitna załoga czuwa, d/g d/e d/f d/g d/a g F A7 d
Złoty sztandar podniesiony, g F A d
Aż ocieram łzę, wzruszony. d C F
Republiko! gdzie się zataczasz, F C d A d C
W jakie obce porty znów zbaczasz, F C d A d C
A z ojczystej twojej strony F C d A
Czyj dom będzie uczyniony? A d C F
- Ja się zowę rzeką podziemną, F B F g d
Bóg jest ze mną, orzeł nade mną; d/g d/e d/f d/g d/a g F A7 d
Choć się skryję, to wypłynę, g F A d
A bądź pewien, że nie zginę. Dis F B

Dodane 09.04.2012 przez RK

Nagranie

comments powered by Disqus